Partners in Accountancy gaat in zee met Baltisse

06 februari 2019

Partners In Accountancy wil groot worden door klein te blijven

‘Partners in Accountancy’, een groep van onafhankelijke accountancy- en boekhoudkantoren, neemt een volgende stap in haar groeiproces. Door het aan boord nemen van de Belgische investeringsmaatschappij Baltisse kan de groep haar groeiverhaal op haar eigen en unieke werkwijze verder zetten in de drastisch wijzigende wereld van accountants- en boekhoudkantoren.

“Partners in Accountancy” – een succesverhaal in een sector in transformatie
“Partners in Accountancy” vertegenwoordigt op vandaag een vijftien tal kantoren, gevestigd over gans Vlaanderen en is een tweehonderd medewerkers sterk. De sector van accountants- en boekhoudkantoren ondergaat een zoveelste consolidatiegolf, waarbij Partners in Accountancy een volledig unieke aanpak hanteert.

Steven Brouckaert, oprichter van “Partners in Accountancy”, legt uit: “In tegenstelling tot andere consoliderende partijen behoudt bij “Partners in Accountancy” ieder kantoor zijn eigenheid en identiteit. Hierdoor blijft een belangrijk accent behouden in het persoonlijke contact en het meedenken met onze klanten én medewerkers”

De voordelen van een grote groep
Partners in Accountancy is verantwoordelijk voor alle activiteiten waar schaalvoordelen of een uitgebreidere dienstverlening en specialisatie aangewezen zijn. Hierbij helpt de groep in het “ont-zorgen” van de lokale kantoor verantwoordelijke met zijn groeiende administratieve verplichtingen, facturatie, beroepsreglementeringen en -controles, beheer ICT-omgeving, rekrutering en selectie, personeelsadministratie… Ook de uitdaging in digitalisatie én de manier waarop hiermee wordt omgegaan, kan gemakkelijker gedragen worden op schaal van een grotere groep dan een kleiner losstaand kantoor. Daarnaast gelooft Partners in Accountancy niet alleen in een groeiende nood aan gespecialiseerde dienstverlening, maar evenzeer in de sterke know-how die zij uit sectorkennis kan putten.

Steven Brouckaert verduidelijkt: “Door het groter worden, bouwen wij expertise en ervaring verder uit in specifieke sectoren, die voor onze partners cruciaal zijn in de kwalitatieve invulling van hun dienstverlening. Samen groter worden door klein te blijven, is niet zomaar een leuze, maar essentieel in onze aanpak van de revolutie in onze sector.”

Baltisse om de groei te ondersteunen
Steven Brouckaert en Partners in Accountancy slaan graag de handen in elkaar met Filip Balcaen en Baltisse om verder op een gezonde manier te bouwen aan dit groeiverhaal. Voor Steven Brouckaert was de keuze voor een lange termijn minderheidsaandeelhouder met een bewezen track record in management en private equity heel belangrijk.

Steven Brouckaert legt verder uit: “De ervaring en visie van Filip Balcaen en zijn team bieden ons hetgeen je bij weinig investeringsgroepen vindt en welke zo cruciaal zijn voor ons verhaal. In eerste instantie zal onze verdere groei zich focussen op de zelfstandige kantoren in Vlaanderen, maar in een volgende groeifase geloven wij ook in een uitbreiding naar Wallonië en de ons omringende landen.”

Een bewezen succesverhaal met veel groeipotentieel
Filip Balcaen legt uit: ”De accountancy sector is in transformatie, en met name de kleine zelfstandige kantoren staan hierdoor voor grote uitdagingen. Denk hierbij onder meer aan de digitalisatie, de toenemende verwachtingen van de klant omtrent expertise & de stijgende administratieve werklast. Bij Baltisse zijn we ervan overtuigd dat “Partners In Accountancy” de beste kaarten heeft om de zelfstandige kantoren te ondersteunen in deze veranderende omgeving.”

Filip Balcaen vervolgt: “Daarenboven werden wij ook overtuigd door het team & de ervaring van “Partners in accountancy” . Zowel de oprichters als de vennoten & accountants die deel uitmaken van de groep hebben reeds een mooi succesverhaal neergeschreven, waar nog veel groeipotentieel in zit.

Filip Balcaen concludeert: “We zijn dan ook verheugd dat we het management van “Partners in accountancy” kunnen ondersteunen in de verdere uitbreiding en professionalisering van de groep. We zijn ervan overtuigd dat “Partners In Accountancy” een goede match vormt met Baltisse en we onderschrijven de visie van “Partners In Accountancy” & zijn dan ook enthousiast om het team te kunnen helpen bij hun verdere groei.”

Over Partners in accountancy
Partners in accountancy is een groep van onafhankelijk accountancy kantoren. Op vandaag telt Partners in Accountancy 15 onafhankelijke kantoren, verspreid over Vlaanderen. Deze kantoren hebben elk hun eigen expertise & aanpak. Zo zijn er onder meer kantoren gespecialiseerd in medisch cliënteel, managementvennootschappen, de vleesverwerkende sector, immobiliën, metaalverwerking, transport,… Deze kantoren worden geleid door zelfstandige vennoten & managers, maar worden hierbij geholpen door een economisch samenwerkingsverband waarin de krachten worden gebundeld en ondersteunende taken uitgevoerd worden.

“Partners in Accountancy” werd begin 2017 opgericht door Steven Brouckaert. De hoofdzetel bevindt zich in Roeselare, en de kantoren zelf zijn verspreid over heel Vlaanderen.

Over Baltisse
Baltisse is het investeringsfonds van Filip Balcaen, een ervaren Belgische ondernemer die in het verleden wereldwijd actief was in de vloerbekleding industrie via Balta en later IVC Group.

Baltisse is een familiaal en ondernemend investeringsfonds met belangen in uiteenlopende gebieden zoals directe investeringen (private equity), vastgoed (ontwikkeling) in België, Luxemburg, Roemenië, en de VS, asset management en in de vloerbekleding sector via een belang in Mohawk Industries (VS).

In haar directe investeringen is het de doelstelling van Baltisse om bedrijven met een goede track record en goede vooruitzichten te ondersteunen door middel van kapitaal en management met een operationele ‘mindset’ bij te staan in het streven naar operationele excellentie en commercieel succes. De strategie van Baltisse is lange termijn, in de overtuiging dat door te investeren in mensen en door de voor hen nodige middelen ter beschikking te stellen, je waarde voor alle belanghebbenden kan creëren.

Voor meer informatie verwijzen we naar www.baltisse.com