Verlaagd BTW-tarief 6% voor aannemers: afschaffing attesteringsplicht vanaf 01-01-2022 wordt binnenkort gestemd.

23 december 2021

Goed nieuws als u aannemer bent! Er ligt een wetsvoorstel ter goedkeuring bij de Kamer dat bepaalt dat vanaf 1 januari 2022 de attesteringsplicht voor de toepassing van het verlaagd BTW-tarief van 6% voor WOS (werk in onroerende staat) aan woningen ouder dan 10 jaar wordt afgeschaft. Ze wordt vervangen door een verplichte standaardverklaring op de factuur. Tegelijk wordt de aansprakelijkheid van de aannemer naar de opdrachtgever verlegd. Een hele vereenvoudiging voor u.

Gedaan met zeuren om een ingevuld BTW-attest.

We hoeven het u niet te vertellen. Het was altijd een heel gedoe om van de opdrachtgever een ingevuld BTW-attest los te krijgen. Dat attest was de bevestiging dat de woning ouder was dan 10 jaar (of 15 jaar voor werken aan een lift of verwarmingsketel). Zonder BTW-attest mocht u als aannemer eigenlijk het verlaagd BTW-tarief van 6% niet aanrekenen. Deed u dat toch? Dan kon u dat duur te staan komen.

Een heldere standaardverklaring op de factuur.

De regering wil daar dus nu komaf meemaken. Het wetsvoorstel ligt klaar voor goedkeuring. De nieuwe maatregel zal normaliter op 1 januari 2022 ingaan. Er geldt wel nog een overgangsperiode. Tot en met 30 juni kunt u met het u welbekende attest blijven werken. Maar daarna bent u verplicht om de standaardverklaring op uw factuur aan te brengen. Zij legt de verantwoordelijkheid duidelijk bij de opdrachtgever:

BTW-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van 1 maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minsten 10/15 jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van de werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker (eigenaar of huurder). Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale BTW-tarief van 21% van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.

De stemming komt eraan.

We zullen op deze blogpagina zo snel mogelijk bevestigen wanneer het wetsvoorstel aangenomen is. Uw PIA-adviseur staat natuurlijk ook steeds klaar met praktisch advies over deze -positieve!- wijziging.