Regering zet de schaar in forfaitair voordeel elektriciteit en verwarming.

13 januari 2022

Regelt u als bedrijfsleider uw persoonlijke verwarmings- en elektriciteitsuitgaven via uw vennootschap? Dan is dat sinds 1 januari 2022 niet langer fiscaal interessant. Vroeger genoot u van een forfaitair voordeel. Dat hield in dat u geen belastingen betaalde op het effectieve voordeel. Maar de regering heeft het toepassingsgebied van die fiscale regeling nu beperkt tot een pakket, waar naast energie ook gratis bewoning moet inzitten. Is dat voor u niet het geval? Dan betaalt u van de ene op de andere dag een pak meer belastingen.

Voordeel alle aard stevig beperkt.

Tot 2021 was het interessant om elektriciteits- en verwarmingsfacturen te laten betalen door uw bedrijf of vennootschap. U werd immers niet belast op het werkelijke bedrag van de energierekening maar enkel op een forfait: het genaamde “forfaitaire voordeel alle aard”. Zo lang de belasting op de energiefactuur hoger uitviel dan die op het forfait, was dat voordeliger. Voor woningen zonder zonnepanelen was dat bijna altijd het geval. Maar sinds 1 januari 2022 gelden er nieuwe voorwaarden om van deze fiscale regeling te kunnen genieten.

Aanpassing naar werkelijk genoten voordeel.

De regering heeft beslist dat de forfaitaire waardering van de voordelen alle aard voor verwarming en/of elektriciteit vanaf 1 januari 2022 enkel nog kunnen worden weerhouden in combinatie met het gratis ter beschikking stellen van een woning door de werkgever of bedrijf. Als dit niet het geval is, wordt men voortaan belast op het werkelijk genoten voordeel en niet op het voordelige forfait. En dat maakt een serieus verschil. Zeker in deze tijden van razendsnel stijgende energiekosten.

Cafetariaplan is geen optie meer.

Met dit Koninklijk Besluit wilde de regering in de eerste plaats de mogelijkheid blokkeren om persoonlijke energiekosten te integreren in het cafetariaplan. Spijtig, want dit was een mooi optie geweest binnen dit flexibel systeem van verloning. Maar het is nog spijtiger dat de gevolgen van de maatregel veel verder reiken. Sinds 1 januari is de fiscale optimalisatie van elektriciteit-, gas- en stookolie-uitgaven nog slechts voorbehouden voor een kleine minderheid.

Wacht niet om in actie te komen.

Bovendien is er geen overgangsregeling voorzien. Iedereen die vóór 2022 genoot van de betaling van elektriciteit en verwarming via zijn of haar bedrijf en dat nu nog doet, valt onmiddellijk onder de nieuwe regelgeving. Neem dus vandaag nog contact met uw PIA-adviseur om te kijken wat het beste alternatief is voor het wegvallen van dit forfaitaire voordeel alle aard.

Blijven de forfaits voor u wel geldig?

Voor de volledigheid geven we de forfaits van 2022 mee voor als u wel verblijft in een woning, ter beschikking gesteld door het bedrijf en dus van het forfaitaire voordeel alle aard kan blijven genieten. De bedragen zijn t.o.v. vorig jaar enkel geïndexeerd en het belastbaar voordeel verschilt nog steeds naargelang de functie.

Leidinggevend personeel en bedrijfsleiders

Verwarming: € 2.130/jaar

Elektriciteit (losstaand van verwarmingsdoeleinden): € 1.060/jaar

Anderen

Verwarming: € 960/jaar

Elektriciteit (losstaand van verwarmingsdoeleinden): € 480/jaar