UPDATE! De nieuwe btw-vrijstelling voor de (para)medische sector: alle info op een rij.

09 december 2021

Sinds 1 januari 2022 is de btw-vrijstelling voor medische beroepsbeoefenaars grondig gewijzigd. Aan de ene kant werd ze fors ingeperkt want voortaan zijn enkel nog de diensten van medische verzorging met een therapeutisch doel vrijgesteld van btw. Tegelijk werd ze uitgebreid omdat nu ook beoefenaars van (para)medische beroepen zonder wettelijk of reglementair kader van de vrijstelling van btw kunnen genieten. Onze BTW Advisory specialisten leggen de nieuwe btw-regels helder uit, inclusief de verduidelijkingen van de administratie..

De aard van de handelingen is bepalend.

Tot 31 december 2021 konden enkel medische beroepsbeoefenaars met een wettelijk of reglementair kader van de btw-vrijstellingen genieten.
Maar in de nieuwe regeling is de hoedanigheid van de medische zorgverlener niet meer bepalend. Vanaf 1 januari is de btw-vrijstelling voor medische zorg enkel nog van toepassing voor ingrepen en behandelingen met een therapeutisch doel.

Wat is een therapeutisch doel?

De circulaire omschrijft een behandeling met therapeutisch doel als “een medische dienst die wordt verricht in een context waarin kan worden vastgesteld dat het voornaamste doel van de dienst bestaat uit de diagnose, de behandeling of genezing van ziekten of gezondheidsproblemen of, nog de bescherming, het behoud, of herstel van de gezondheid van personen.” Het is de medische beroepsoefenaar die de hoofdhandeling uitvoert die in eer en geweten oordeelt of die een therapeutisch doel dient. Het feit dat de behandeling wordt uitgevoerd op medisch voorschrift of voorkomt in de nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen m.b.t. de ziekte- en invaliditeitsverzekering is een indicatie maar niet noodzakelijk beslissend.

Psychologisch voordeel telt niet mee.

Dat deze nieuwe regeling veel gevolgen heeft, bewijst het voorbeeld. Tot nu toe vielen enkel handelingen van esthetische aard door artsen buiten de btw-vrijstelling. Maar in de nieuwe omschrijving zijn vanaf 1 januari 2022 ook de diensten van controleartsen of het afleveren van een verzekerings- of rijgeschiktheidsattest onderworpen aan btw. Zij hebben immers geen therapeutisch doel. Ook het psychologisch voordeel dat dergelijke handeling kan opleveren voor de patiënt is niet van tel. Zo zal het bleken van tanden door tandartsen vanaf 1 januari 2022 aan btw onderworpen zijn, zelfs al neemt dit stress en onzekerheid weg bij de patiënt (i.e. psychologisch voordeel)

Deze lijst van ingrepen en behandelingen maakt veel duidelijk.

De btw administratie beseft dat de nieuwe regeling niet eenvoudig is. Daarom publiceerde zij bij een recente circulaire hierover ook een lijst met voorbeelden. Die kan u hieronder downloaden.

Uw PIA-adviseur heeft een handig stappenplan voor u klaar.

Gaat u er van uit dat u als (para)medische beroepsbeoefenaar vanaf nu btw-plichtig bent?. Dan helpt uw Pia-adviseur u graag om de nodige stappen te zetten.

1) Aanvraag btw-nummer of wijziging activiteiten. Opgelet: de formulieren hiervoor moeten op 31/01/2022 ingediend zijn bij de administratie.
2) Keuze van het btw-regime: normale regeling of vrijstellingsregeling (als de handelingen die aan de btw onderworpen zijn op jaarbasis minder dan 25.000 euro bedraagt)
3) Bepaling btw-aftrek. U hebt enkel recht op aftrek voor het aandeel van uw omzet dat aan btw onderworpen is.
4) Herziening van historische btw aftrek. Dit gebeurt in twee richtingen. Als u btw-plichtig was en overgaat naar de nieuwe regeling als volledig vrijgestelde belastingplichtige, zult u btw aan de Staat moeten terugstorten op de andere dan bedrijfsmiddelen en bedrijfsmiddelen waarop er btw-aftrek was toegepast. Bent u in het omgekeerde geval? Dan kunt u de historische btw-aftrek nog voor deel recupereren.
5) Recuperatie van de btw-herzieningen in het voordeel van de medische zorgverstrekker. De inventaris hiervoor moet uiterlijk tegen 30 juni 2022 ingediend worden.